Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Opleidingsprogramma INNW 2018

Naam en data cursus

dagen

voor

Algemene cursussen:  

 

Beleid en nieuwe normering

2

Beleid

Beheer en onderhoud keringbeheerders

2

Beheer en Onderhoud

Beheer en onderhoud rivierbeheerders

2

Beheer en Onderhoud

Basiskennis WBI en de nieuwe normering

3

Beoordelen en ontwerpen

Geotechniek

3

Beoordelen en ontwerpen

Bekledingen

2

Beoordelen en ontwerpen

Kunstwerken

2

Beoordelen en ontwerpen

Verdiepende cursussen:

 

 

Indirecte mechanismen

1

Beoordelen en ontwerpen

Duinen

1

Beoordelen en ontwerpen

Langsconstructies

1

Beoordelen en ontwerpen

Assembleren en rapporteren

1

Beoordelen en ontwerpen

Probabilistische toets op dijktraject

2

Beoordelen en ontwerpen

Ontwerpen

2

Ontwerpen

Riskeer leert je meer over kansen 1

Beoordelen en ontwerpen

Databeheer WBI en de nieuwe normering

1

Databeheer en beoordelen

 

Wat is het Opleidingsprogramma INNW?


Op 1 januari 2017 is de nieuwe veiligheidsnormering voor primaire waterkeringen ingevoerd. Deze normering is gebaseerd op een overstromingsrisico benadering waarbij rekening wordt gehouden met de kansen op een overstroming en de gevolgen daarvan voor een dijktraject. Dit, tezamen met de implementatie van nieuwe kennis en een andere kijk op zorgplicht, leidt tot veranderingen in de cyclus van toetsen (beoordelen), ontwerpen, aanleggen, beheren en onderhouden van primaire keringen.

Bereid u voor op de nieuwe veiligheidsnormen met onderstaande cursussen. U kunt op de cursussen klikken voor meer informatie en inschrijven.

Doelgroep

De cursussen zijn kosteloos toegankelijk voor beheerders van primaire keringen: waterschappen en Rijkswaterstaat. De cursussen zijn ook beperkt toegankelijk voor marktpartijen, tegen kostprijs.

Samenhang cursussen

Voor beoordelaars  is er een specifieke samenhang in de cursussen. De leerlijn Basiskennis Nieuwe Normering en Belastingen wordt als voorkennis verondersteld bij alle vervolgcursussen en leerlijnen voor beoordelaars.

Meer informatie?

Contact Hanna Langerak via (030) 60 69 424, of stuur een mail naar opleidingen@innw.nl.

 

borderbottom

Goed eerste jaar voor Opleidingsprogramma Implementatie Nieuwe Normering Waterveiligheid

22-2-2018

Het opleidingsprogramma Implementatie Nieuwe Normering Waterveiligheid (INNW) heeft haar eerste jaar achter de rug. In 2017 werden 21 cursussen (soms meerdere keren) gegeven, met in totaal 302 deelnemers. Gemiddeld namen per cursus veertien mensen deel.

In totaal worden er in het kader van INNW vijftien cursussen ontwikkeld. Op dit moment zijn acht van deze cursustitels uitgevoerd. De meest recente is Beheer & Onderhoud Keringen, die in februari 2018 voor het eerst is gegeven. De overige titels zijn in ontwikkeling. Een deel daarvan wordt in de eerste helft van 2018 voor het eerst gegeven. Andere titels volgen later dit jaar, omdat het WBI-instrumentarium voor het desbetreffende onderdeel nog in ontwikkeling is, zoals langsconstructies.

De deelnemers aan de cursusgroepen zijn afkomstig van de verschillende waterschappen, Rijkswaterstaat en marktpartijen. Gemiddeld bestaat iedere cursusgroep uit 1 of 2 vertegenwoordigers van marktpartijen. In de cursussen is veel ruimte voor samenwerken en het bespreken van casussen uit de praktijk. Op dit moment zijn er 40 docenten actief in het INNW programma. Nog eens 16 personen zijn betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe cursussen. De docenten zijn afkomstig van Deltares, Rijkswaterstaat, waterschappen en advies- en ingenieursbureaus.

e-Learning module
In het kader van het INNW is een e-learning module ontwikkeld over basisbegrippen uit de waterveiligheid. De e-learning module staat sinds eind oktober online en wordt gemiddeld met een 8 beoordeeld. >Klik HIER

Animatievideo's
NNW heeft ook een aantal korte animatievideo's laten maken waarin de belangrijkste begrippen rond de nieuwe normering helder worden uitgelegd. Alle filmpjes samen zijn inmiddels ruim 500 keer bekeken. Binnenkort worden er nog acht nieuwe filmpjes toegevoegd. >Bekijk de films

HBO-onderwijsmaterialen
Uit de cursusmaterialen en andere algemene bronnen is een selectie gemaakt van materialen die ook in het HBO-onderwijs gebruikt kunnen worden. Deze materialen, bestaande uit literatuur, PowerPoint presentaties, video’s en oefeningen, worden naar verwachting vanaf april beschikbaar gesteld aan alle hbo-docenten.

Laatste nieuws

Goed eerste jaar voor Opleidingsprogramma Implementatie Nieuwe Normering Waterveiligheid

22-2-2018 Het opleidingsprogramma Implementatie Nieuwe Normering Waterveiligheid (INNW) heeft haar eerste jaar achter de rug. In 201...

E-learning

Basisbegrippen waterveiligheid

Meer weten over INNW?

Download de flyer